Współpraca międzynarodowa

Uczestnicy spotkania w Portugalii w 2017

Ghent University, Belgia        

W roku 2010 nawiązana została współpraca z Panem Filipem Debersaques z Uniwersytetu w Gandawie w Belgii. Współpraca ta w kolejnych latach zacieśniała się. Od roku 2013 uczestniczyliśmy w rokrocznych seminariach, w których brali udział naukowcy i plantatorzy z wielu krajów Europy (Niemcy, Holandia, Belgia, Szwajcaria, Austria, Wielka Brytania, Portugalia). Spotkania odbywały się w Belgii (2013), Szwajcarii (2014), Niemczech (2015) i Holandii (2016). Ostatnie spotkanie odbyło się w Portugalii w miejscowości Vila Nova de Famalicao w maju 2017. Informacje na temat seminarium można znaleźć tutaj a film z Portugalskiej telewizji tutaj. Na tych seminariach były także prezentowane wyniki badań prowadzonych w SGGW (więcej).

Współpraca zaowocowała podpisaniem umowy o współpracy (Memorandum of Understanding) pomiędzy Wydziałem Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW oraz Faculty of Bioscience Engineering Ghent University (Belgia). Taka umowa umożliwia wspólne ubieganie się o granty unijne na prowadzone badania.

Celem współpracy jest wymiana informacji i wyników badań dotyczącej wdrażanie Mini Kiwi do uprawy towarowej oraz prowadzenie wspólnych przedsięwzięć badawczych. Ponadto prowadzone są wspólne prace nad legislacją owoców Mini Kiwi i produktów z nich otrzymywanych w Unii Europejskiej.


Ogród Botaniczny im. M. Grishko w Kijowie, Ukraina  

W roku 2016 nawiązano współpracę z dr Nadią Skrypczenko z Ogrodu Botanicznego w Kijowie. Celem współpracy jest wymiana informacji nt. odmian aktinidii ostrolistnej i innych gatunków o atrakcyjnych owocach. Planowane są także wspólne badania dotyczące właściwości odżywczych owoców i hodowli nowych odmian.


Kiwiberry Australia Farm – plantator Mini Kiwi, Australia

Od kilku lat prowadzona jest współpraca z naukowcem i pasjonatem aktinidii z Australii, Henrykiem Bartosiewiczem, który przed ponad 40 laty wyemigrował z Polski. Pracuje naukowo w branży górniczej, ale jest także wielkim pasjonatem uprawy mini kiwi. Jako pierwszy w założył w Australii kilka lat temu plantację na powierzchni ok 2 ha i wprowadza owoce na rynek australijski. Obecnie zbiera około 5 ton owoców, ale w najbliższych latach plantacja powinna wejść w pełnię owocowania i rodzić 20-30 ton. Wymiana informacji i doświadczeń na temat uprawy i marketingu tych owoców przynosi wiele korzyści obu stronom. O jego historii można przeczytać tutaj.

Spotkanie w Austrii w 2018