Mini Kiwi w mediach

MiniKiwi jest nowym owocem nie tylko na polskim rynku. Uprawa aktinidii ostrolistnej ma krótką historię i rozpoczyna się w latach 80. zeszłego wieku, kiedy pierwsze plantacje powstawały w USA a potem w Nowej Zelandii. W podobnym okresie pierwsze uprawy zakładane były w innych krajach – we Francji i w Szwajcarii. Nieco później były pierwsze próby zakładania plantacji w Polsce. Jednak brak w tym okresie badań naukowych nad tym gatunkiem oraz brak odpowiedniej promocji spowodowały, że owoc ten się nie przyjął. Sprzyjający okres miał z kolei miejsce na początku XXI wieku kiedy powstały kolejne plantacje w innych krajach europejskich jak Belgia, Holandia, Austria, Wielka Brytania oraz Polska. W tym okresie także szersze badania oraz działania promocyjne prowadzono w SGGW. Zawiązanie współpracy także z innymi placówkami zaowocowało szerszą promocją owoców i ich wartości wśród potencjalnych konsumentów oraz plantatorów. Efektem tej współpracy było powstanie wielu plantacji towarowych, które powinny wejść w okres plonowania w najbliższych latach oraz stale wzrastająca świadomością konsumentów.

Aktywność promocyjna ma miejsce zarówno w telewizji jak i w radio czy portalach internetowych. W ostatnim okresie nawiązano współpracę z autorami znanych blogów kulinarnych, którym przekazano owoce MiniKiwi do testowania. Opinie na ich temat zamieścili na swoich blogach.