Uprawa

Osoby planujące założyć plantację Mini Kiwi powinny mieć na uwadze, że nie jest to łatwa uprawa. Samo założenie plantacji jest dość kosztowne ze względu na potrzebę postawienia konstrukcji nośnych pod rośliny, systemu nawadniającego oraz co jest bezwzględnie konieczne systemu ochrony przeciwprzymrozkowej. Bez tego ryzyko niepowodzenia uprawy jest duże.

Ponadto rośliny mają dość duże wymagania siedliskowe i w zasadzie nie powinny być uprawiane na glebach poniżej 4 klasy. Korzystne są miejsca osłonięte od zachodnich wiatrów, np. przez sąsiedztwo ściany lasu lub innych zadrzewień śródpolnych. Wybór miejsca uprawy wymaga zatem dobrego przemyślenia gdyż jest to uprawa na lata – trwałość plantacji porównywalna jest z winnicami.

Więcej o uprawie MiniKiwi można znaleźć w ksiażce pt. „MiniKiwi uprawa w warunkach Polski” wydanej nakładem wydawnictwa Plantpress sp. z o.o. Ksiązka jest do kupienia TUTAJ