Afiliowane w SGGW

Publikacje w czasopismach naukowych:

Bialik M., Wiktor A., Latocha P., Gondek E. 2018. Mass Transfer in Osmotic Dehydration of Kiwiberry: Experimental and Mathematical Modelling Studies. Molecules 23: 1236;  https://doi.org/10.3390/molecules23051236

Bialik M., Gondek E., Wiktor A., Latocha P., Witrowa-Rajchert D. 2017. Mathematical modeling of Actinidia arguta (kiwiberry) drying kinetics. Agricultural Engineering 21(4): 5-13. doi: 10.1515/agriceng-2017-0031

Bialik M., Lasota M., Wiktor A., Latocha P., Witrowa-Rajchert D., Gondek E. 2017. Konetyka dehydracji suszy owoców mini kiwi (Actinidia arguta). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 591: 3-12. doi: 10.22630/ZPPNR.2017.591.38

Skrypchenko N., Latocha P. 2017. The genesis and current state of Actinidia collection in M.M. Grishko National Botanical Garden in Ukraine. Polish Journal of Natural Sciences 32(3): 513-525.

Latocha P. 2017. The Nutritional and Health Benefits of Kiwiberry (Actinidia arguta) – A Review. Plant Foods for Human Nutrition 72: 325-334.

Stefaniak J., Wrochna M.,  Krupa T.,  Latocha P., Łata B. 2017. Effect of Kiwiberry Pre-storage Treatments on the Fruit Quality During Cold Storage. Zemdirbyste-Agriculture, 104: 235-242.

Stefaniak J., Stasiak A., Latocha P., Łata B. 2017. Effect Of Nitrogen Fertilization on Actinidia arguta Plants Vigour and Soil Characteristics. Journal of International Scientific Publications – Agriculture & Food 5: 314-323.

Stasiak A.,  Stefaniak J.,  Łata B.,  Latocha P. 2017. Efficiency of A. arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex. Miq. Pollination Using A. deliciosa Pollen. Journal of International Scientific Publications – Agriculture & Food 5: 178-187.

Leontowicz H., Leontowicz M., Latocha P., Jesion I., Park Y-S., Katriche E., Barasche D., Nemirovskie A., Gorinsteine S. 2016 Bioactivity and nutritional properties of hardy kiwi fruit Actinidia arguta in comparison with Actinidia deliciosa ‘Hayward’ and Actinidia eriantha ‘Bidan’. Food Chemistry 196, 281–291.

Leontowicz M., Leontowicz H., Jesion I., Bielecki W., Najman K., Latocha P., Park Y-S., Gorinstein S. 2016. Actinidia arguta supplementation protects aorta and liver in rats with induced hypercholesterolemia. Nutrition Research 36: 1231-1242. doi: 10.1016/j.nutres.2016.09.010

Drzewiecki J,  Latocha P., Leontowicz H, Leontowicz M,  Park YS, Najman K.,  Weisz M, Ezra A, Gorinstein S. 2016. Analytical methods applied to characterization of Actinidia arguta, Actinidia deliciosa and Actinidia eriantha kiwi fruit cultivars. Food Analytical Methods 9: 1353-1366.                                             (online: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12161-015-0309-1#/page-1)

Latocha P., Łata B., Stasiak A. 2015.  Phenolics, ascorbate and the antioxidant potential of kiwiberry vs. common kiwifruit: the effect of cultivar and tissue type. Journal of Functional Foods 19: 155-163.

Latocha P., Debersaques F., Decorte J. 2015.Varietal differences in mineral composition of kiwiberry (Actinidia arguta).  Acta Horticulturae 1096, 479-486.

Cossio F., Debersaques F., Latocha P. 2015. Kiwiberry (Actinidia arguta): new perspectives for a great future. Acta Horticulturae, 1096, 423-434.

Debersaques F.,. Mekers O., Decorte, J., Van Labeke M.C., Schoedl-Hummel K.,Latocha, P. 2015. Challenges faced by a commercial kiwiberry (Actinidia argutaPlanch.) production,  Acta Horticulturae 1096: 435-442.

Latocha P., Krupa T., Jankowski P., Radzanowska J. 2014. Changes in postharvest physicochemical and sensory characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia argutaand its hybrid) after cold storage under normal versus controlled atmosphere.Postharvest Biology and Technology, 88:21-33.

Latocha P., Wołosiak R., Worobiej E., Krupa T. 2013: Clonal differences in antioxidant activity and bioactive constituents of hardy kiwifruit (Actinidia arguta) and its year-to-year variability Journal of the Science of Food and Agriculture 93: 1412-1419.

Latocha P. 2012. Some morphological and biological features of ‘Bingo’ – new hardy kiwifruit cultivar from Warsaw University of Life Sciences (WULS) in Poland. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 60: 61-67.

Sala-Rejczak K., Chodorska M., Nowak P., Paduch-Cichal E., Szyndel M.S.,Latocha P. 2012. Occurrence of garlic and actinidia viruses in Poland. Journal of Agricultural Sciences, Acta Agraria Debreceniensis, 50:101-104.

Krupa, T., Latocha P., Liwińska A. 2011: Changes of physicochemical quality, phenolics and vitamin C content in hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) during storage. Scientia Horticulturae, 130 (2011): 410-417.

Latocha P., Jankowski P., Radzanowska J. 2011: Genotypic difference in postharvest characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrids), as a new commercial crop Part I. Sensory profiling and physicochemical differences Food Research International, 44: 1936-1945.

Latocha P. Jankowski P. 2011: Genotypic difference in postharvest characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrids), as a new commercial crop Part II. Consumer acceptability and its main drivers Food Research International, 44: 1946-1955.

Latocha P., Krupa T., Wołosiak R., Worobiej E., Wilczak R. 2010: Antioxidant activity and chemical difference in fruit of different Actinidia sp. International Journal of Food Science and  Nutrition.  61 (4): 381-394.

Latocha P., Ciechocińska M., Pietkiewicz St., Kalaji M.H. 2009: Preliminary assessment of Vapor Gard® on Actinidia arguta physiological condition in drought stress. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.– SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 30: 149 – 159.

Latocha P. Krupa T. 2008. The mineral composition of new genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) bread at SGGW. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.– SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 29: 105 – 110.

Latocha P. 2008. Observations of the frost resistance and spring frost sensibility of a few cultivars of Actinidia grown in central Poland  Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.– SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 29: 111 – 120.

Latocha P., Krupa T. 2007. The sensory evaluation of the new Actinidia (hardy kiwifruit) genotypes. Acta horticulturae et regiotecturae 10: 49 – 52.

Latocha P., Krupa T. 2007. Morphological, chemical and sensory analyses of promising genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) obtained in the breeding programme at SGGW. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.– SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 28: 111-119.

Krupa T., Latocha P. 2007. Aktywność przeciwutleniająca oraz zawartość witaminy C i związków fenolowych w owocach różnych genotypów aktinidii (Actinidia Lindl.) Żywność. Nauka. Technologia. Jakość  5(54): 237-244.

Latocha P. 2007. The comparison of some biological features of Actinidia arguta cultivars fruit. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc.– SGGW Horticult. and Landsc. Architect. 28: 105-109.

Olszewska – Kaczyńska I., Latocha P. 2004. Preliminary pollen assessment of different actinidia genotypes (Actinidia  Lindl.) Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW Horticult., Landsc. Architect. 25: 239 – 244.Latocha P.,

Olszewska – Kaczyńska I. 2003. Preliminary morphological, chemical and sensory analyses of fruit of different actinidia genotypes (Actinidia Lindl.)Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW Horticult. Landsc.  Architect. 24: 91 – 104.

Książki lub rozdziały w monografiach:

Latocha P. 2017. MiniKiwi uprawa w warunkach Polski. Wyd. Plantpress Sp. z O.O. ISBN 978-83-64729-51-5

Latocha P., Łata B., Krupa T., Stasiak A., Stefaniak J. 2016. Wstępna ocena wzrostu i plonowania wybranych odmian aktinidii ostrolistnej w warunkach centralnej Polski [w] Czynniki wpływające na  plonowanie i jakość roślin sadowniczych. Tomala K., Skoczyńska A. [red] Wydawnictwo Hortpress nr 23 s: 107-118. ISBN 978-83-944529-4-0.

Krupa T., Adamczyk K., Latocha P., Łata B. 2016. Wpływ zabiegów pozbiorczych na jakość owoców minikiwi po przechowywaniu [w] Czynniki wpływające na  plonowanie i jakość roślin sadowniczych. Tomala K., Skoczyńska A. [red] Wydawnictwo Hortpress nr 23 s: 119-128. ISBN 978-83-944529-4-0.

Pirc H., Latocha P.  2015. Strahlengriffelgewächse (Actinidiaceae) [w] Enzyklopädie der Wildobst- und seltenen Obstarten [Pirc H.] Leopold Stocker Verlag Graz-Stuttgart, Niemcy : 17-41   ISBN 978-3-7020-1515-2.

Latocha P. 2015. Możliwości towarowej produkcji owoców aktinidii – MiniKiwi [w] Czynniki wpływające na  plonowanie i jakość roślin sadowniczych. Tomala K. [red] Wydawnictwo BASF Sp. z o.o. nr 8 s: 31-44. Warszawa, 15-16 stycznia 2015 r.  ISBN 978-83-64729-05-8.

Latocha P. 2014. Systematik und Geschichte der Kiwikultur, die Kiwibeere im Jahreslauf, Kiwibeeren – kleine „Vitalstoffbomben” für die Gesundheit, Auswahl von Sorten/Selektionen und Ziel keuenftiger Züchtung in Warschau. [w] Pomologenverein Jahrbuch. Sabine Fortak [red.] wyd. Pomologen-Verein e.V.: s: 10-30. ISBN 978-3-943198-14-0

Latocha P. 2010. Morfologia oraz wartość użytkowa owoców aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch ex. Miq., A. arguta × A. purpurea Rehd. Str. 108. ark. 5,4; wyd. Wieś Jutra [Rozprawa habilitacyjna] ISBN 978-83-89503-82-4

Latocha P., Krupa T. 2008. Effects of CPPU application on development of fruits of different Actinidia genotypes and their quality [w] Biostimulators in Modern Agriculture [Sadowski A. ed], s: 60 – 67, wyd. Wieś Jutra.

Krupa T., Latocha P. 2008. Aktinidia – alternatywna roślina dla mniejszych plantacji [w] Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych [Tomala K. red.], s: 117 – 125, wyd. Plantpress.

Latocha P. 2006 Aktinidia jako ciekawa i wartościowa roślina owocowa nadająca się do uprawy w Polsce [w] Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych [Tomala K. red.], s: 69 – 79, wyd. BASF.

Latocha P. 2006. „Aktinidia –  roślina ozdobna i owocowa”,  wyd. Hortpress, ISBN 83-89211-77-7.

Publikacje popularno-naukowe:

Latocha P. 2000 A może Actinidia? Sad Nowoczesny 9: 30-31.

Latocha P. 2003 Actinidia – roślina użytkowa. Szkółkarstwo 2: 12 – 14.

Latocha P. 2006 Aktinidia (‘Mini Kiwi’) jako nowa, cenna roślina owocowa nadająca się do uprawy ekologicznej w Polsce. Ekonatura, 1: 15 – 17.

Latocha P. 2006 Aktinidia – ciekawa roślina do niewielkich plantacji. Sad Nowoczesny 4 s: 70 – 73.

Latocha P. 2008 Aktinidia i cytryniec  Działkowiec 7: 37 – 39.

Latocha P. 2010 Aktinidia – dlaczego warto ją uprawiać? Sad Nowoczesny 1: 46 – 47.

Latocha P. 2010 Aktinidia – wybór stanowiska uprawy, Sad Nowoczesny 2: 58-59.

Latocha P. 2010 Aktinidia – prowadzenie i cięcie, Sad Nowoczesny 3: 82 – 83.

Latocha P. 2010 Aktinidia – odmiany. Sad Nowoczesny 4:  94-95.

Latocha P. 2010 Aktinidia – zbiór, przechowywanie i zastosowanie owoców, Sad  Nowoczesny 5: 78-79.

Latocha P. 2010 Kiwi z ogrodu, Działkowiec 11: 46-47.

Latocha P. 2013 Mini kiwi, Działkowiec 1:44-45.

Latocha P. 2013. Aktinidia odmiany do uprawy towarowej i amatorskiej cz. I, Szkółkarstwo 5:   48-54.

Latocha P. 2013. Aktinidia odmiany do uprawy towarowej i amatorskiej cz. II, Szkółkarstwo 6: 44-47.

Latocha P. 2014 Rozmnażanie aktinidii ostrolistnej, Szkółkarstwo 3: 56-59.

Latocha P. 2014 Kiwi berry varieties for professionals and hobbyists. European Fruit Magazine 10: 18-22.

Latocha P. 2014 Mini kiwi, Mój Ogródek, 9: 30-31. Wyd. Działkowiec.

Latocha P. 2015 Aktinidia owocowe pnącze Działkowiec 8: 34-36.

Latocha P. 2015 Jak produkować kiwiberry. Truskawka, malina, jagody 10: 24-25.

Latocha P., Debersaques F. 2016. Światowa produkcja i rynek kiwiberry. 1: 32-33.

Latocha P. 2016. Konstrukcje nośne dla minikiwi. Truskawka, malina, jagody 8: 33.