Publikacje naukowe

Wykaz publikacji naukowych poświęconych aktinidii obejmuje oddzielnie prace afiliowane w SGGW oraz te afiliowane w innych jednostkach, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Zestawienie ma ułatwić innym pracownikom naukowym dostęp do publikacji poświęconych temu gatunkowi. Są to prace o bardzo różnej tematyce.