Badania naukowe

Badania naukowe nad aktinidią prowadzone były w SGGW od lat 90. zeszłego wieku. Ich efektem było stworzenie dużej kolekcji odmian, selekcja własnych odmian oraz ocena przydatności aktinidii do uprawy na plantacjach towarowych. Ponadto celem badań była ocena wartości owoców i  stopnia akceptacji owoców przez konsumentów. Od 2010 roku prowadzone są intensywne badania zmierzające do opracowania technologii towarowej uprawy aktinidii ostrolistnej wraz z oceną możliwości przechowywania owoców. W ostatnim okresie podjęto także w badaniach tematykę przetwórstwa owoców.

Aktinidia była także tematem prac badawczych w innych jednostkach naukowych w Polsce. Od wielu lat była przedmiotem zainteresowań naukowców z Uniwersytetu Warmiński Mazurskiego jako jeden z wielu gatunków mniej znanych roślin owocodajnych. W ostatnich latach prace te zostały zintensyfikowane także w ramach współpracy z SGGW.

Prace badawcze związane z aktinidią prowadzone są przy współpracy kilku jednostek naukowo-badawczych zarówno krajowych jak i zagranicznych, wśród których najważniejszy jest Uniwersytet w Gandawie w Belgii.