Projekty badawcze

Projekty badawcze związane z aktinidią ostrolistną (Mini Kiwi) realizowane w SGGW:

2004  Walory użytkowe wybranych genotypów aktinidii (Actinidia Lindl.) Grant finansowany przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu. Kierownik projektu:  Piotr Latocha

2007-2008  Wartości biologiczne owoców aktinidii ostrolistnej – nowej, potencjalnej rośliny sadowniczej nadającej się do uprawy w Polsce. Grant finansowany przez JM Rektora SGGW. Kierownik projektu: Piotr Latocha

2013-2015  Wpływ bioaktywnych składników owoców mini kiwi (Actinidia arguta) na profil transkryptomiczny i miRNA oraz metabolizm lipidów w tkankach szczurów z indukowaną hipercholesterolemią. Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Kierownik projektu: Hanna Leontowicz (Wydz. Med. Wet.)

2015-2018  Opracowanie technologii towarowej uprawy aktinidii ostrolistnej (mini kiwi) w warunkach Polski centralnej. Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Kierownik projektu: Piotr Latocha, Wykonawcy: Barbara Łata, Tomasz Krupa, Eliza Kostyra, Hazem Kalaji.

Od marca 2015 realizowany jest przez konsorcjum SGGW w Warszawie  i Gospodarstwo Sadownicze Renata i Jacek Kostrzewa z okolic Grójca, projekt badawczy NCBiR dotyczący opracowania technologii towarowej uprawy aktinidii ostrolistnej (mini kiwi) w warunkach Polski centralnej. Projekt został zakwalifikowany do realizacji w ramach 3 programu badań stosowanych (PBS) na podstawie konkursu. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące cele:

1. Opracowanie zawartości wskaźnikowych dla kontrolowanego nawożenia azotem oraz podstaw diagnostyki stanu odżywienia roślin.

2. Opracowanie optymalnej metody (termin) cięcia letniego.

3. Ocena efektywności wspomagania zapylenia kwiatów

4. Porównanie plonowania większej liczby odmian (Geneva, Weiki, Bingo, Ananasnaya)

W ramach ww celów prowadzone są następujące pomiary, badania, analizy:

1. Ocena uszkodzeń mrozowych oraz monitoring warunków pogodowych.

2. Ocena kondycji fizjologicznej i poziomu mineralnego odżywienia roślin.

3. Ocena wysokości i struktury plonu, jakości owoców oraz skuteczności sztucznego zapylenia u aktinidii ostrolistnej.

4. Ocena zawartości składników biologicznie aktywnych w owocach aktinidii ostrolistnej i ich aktywność antyoksydacyjna.

5. Ocena profilu i jakości sensorycznej owoców aktinidii ostrolistnej.

Na terenie ponad 3 ha plantacji, która została założona w 2011 roku wydzielono bloki doświadczalne dla poszczególnych aspektów badanych. W roku 2015 i 2016 przeprowadzono wszystkie planowane badania jednak wymagają one potwierdzenia w ostatnim sezonie badań.

2017-2018 Finalny wygląd produktu jakim sa owoce MiniKiwi. Projekt realizowany w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+” Projekt finansowany jest przez MNiSW). Kierownik projektu: Piotr Latocha. Wykonawcy: Dawid Olewnicki, Dagmara Stangierska, Agnieszka Stasiak.

W ramach projektu prowadzone są badania w celu opracowania optymalnego opakowania jednostkowego dla owoców MiniKiwi wraz z etykietą i innymi niezbędnymi materiałami. Wyniki tych badań powinny pomóc w promocji tych owoców i zwiększyc szanse ich przyjęcia się na rynku krajowym ale także zagranicznym.