Marketing


 

Owoce MiniKiwi są nowym produktem na rynku. Stąd przez ostatnie lata był problem z ich umieszczeniem w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej. Obrót nowymi produktami żywnościowymi (Novel Foods) w Unii Europejskiej określa dyrektywa nr 258/97, która stanowi, że produkty żywnościowe, które nie były na obszarze Unii w znaczącym obrocie handlowym przed majem 1997 podlegają procedurze dopuszczenia do obrotu. Procedura taka jest jednak długotrwała, droga i skomplikowana. W przypadku owoców MiniKiwi brak było w tym względzie jednomyślności wszystkich członów Unii. Jedni uznawali ten owoc jako dopuszczony do obrotu (np. Niemcy, Belgia) a inni (np. Wlk. Brytania) kwestionowali tą legalność wskazując na brak jednoznacznych zapisów prawnych i nie dopuszczali do ich obrotu na swoim rynku. Niezależnie od tych wątpliwości prawnych w Unii Europejskiej, ze względu na wzrastającą od kilku lat produkcję tych owoców w świecie, tworzy się także rynek ich zbytu choć jest to proces dość powolny. Wzrastająca presja na urzędników unijnych i intensywne zabiegi na forum ogólnoeuropejskim spowodowały, że owoce Mini Kiwi (kiwiberry) w ostatnim okresie zostały jednoznacznie uznane jako jedną z form owoców Kiwi i zakwalifikowane jako dopuszczone do legalnego obrotu w Unii Europejskiej (Mat prasowe włoskie, Mat  prasowe brytyjskie).

Choć owoce MiniKiwi mają duży potencjał rynkowy i dotychczasowe badania konsumenckie to potwierdzają, to jednak aby znalazły one uznanie większości konsumentów i aby utworzył się ich rynek zbytu konieczna jest intensywna promocja. Ważne staje się to także dla polskich producentów tych owoców i to zarówno w mniejszej skali, w bezpośrednim sąsiedztwie upraw jak i centralnie poprzez media o szerokim zasięgu. Promocję taką powinni prowadzić wszyscy, którzy planują zająć się uprawą tej rośliny. Konieczne jest także pokazywanie potencjalnym kupcom zalet tego owocu tak by utworzyły się wszystkie ogniwa dobrego rynku – oprócz producentów także handel hurtowy i detaliczny. Dobrym potencjalnym źródłem zbytu owoców są różnej wielkości sieci sklepów. Do tego jednak oprócz samej promocji należy dbać o wysoką jakość owoców tak by zainteresowanie tym produktem na rynku było możliwie trwałe. Ze względu jednak na dość niewielkie powierzchnie pojedynczej plantacji nawiązanie współpracy z sieciami sklepów jest możliwe jedynie przy współpracy kilku plantatorów (aby uzyskać wymaganą ilość owoców). Temu między innymi może służyć nowo powstałe Stowarzyszenie Plantatorów MiniKiwi.

Obecność owoców MiniKiwi (kiwiberry) na rynku europejskim powoduje wzrost świadomości handlowców na temat tego owocu także w Polsce. Na naszym rynku pojawiają się nawet  owoce z importu (z Belgii, Holandii czy Chile w okresie zimowym) jednak uzyskują one dość wysokie ceny. Nie mniej, korzyścią z tego jest promocja tych owoców na naszym rynku i pokazanie handlowcom tego nowego produktu. Wydaje się, że owoce MiniKiwi wyprodukowane w Polsce będą lepszej jakości (lepsze odmiany, krótki transport) oraz ich cena będzie znacznie niższa (niższe koszty produkcji w Polsce). Zatem pojawianie się owoców importowanych w Polskich sklepach należy postrzegać jako zjawisko korzystne i sprzyjające rozwojowi uprawy tych owoców także w naszym kraju.